Premium Vectors

Përshkrimi

A jersey wall, a concrete object about 1 meter tall and 3 meters wide, sometimes known as a K-Rail, used to separate traffic from edges, oncoming traffic or otherwise used as a barrier. To show perspective, the top image uses a lighter color rectangle and a shadow in the fork lift holes, while the bottom image just uses two lines.

  • 6,0 KB
  • SVG
  • Rfc1394
  • Disa vektorë nuk kanë informacione mbi lisencën. Në këto raste, pretendojmë që lisenca është për përdorim personal, përdorim jo-komercial.
Shih të gjitha

Premium Stock Vectors

Premium Vectors