Premium Vectors

Përshkrimi

A woman sitting in a wheelchair after she had a stroke and now has a palsy of the right half of her body. Smoking can cause strokes by making the arteries in your brain close. Part of a series about the adverse effects of smoking.

  • 30,7 KB
  • SVG
  • Moini
  • Disa vektorë nuk kanë informacione mbi lisencën. Në këto raste, pretendojmë që lisenca është për përdorim personal, përdorim jo-komercial.
Shih të gjitha

Premium Stock Vectors

Premium Vectors